LEGENDA KOTA KUDUS

Kala rumiyin, Kudus arupi dhusun alit ing wewengkon kraton Majapahit. Salah sawijining dinten, wonten pedagang saking Cina asmanipun Sun Ging. Piyambakipun ahli ukir. Kawasisanipun sampun kawentar dumugi kraton Majapahit. Kalajeng dipuntimbali dening Sang Nata Kraton Majapahit kapurih ngukir rerenggan kraton. Kasilipun ngedap-edapi. Wusananipun, Sun Ging dipunparingi panggenan kangge ngedekaken perguruan ukir ing dhusun papan panggenanipun. Ing sakmangke, papanipun kasebat Sunggingan, tegesipun papanipun kaluarga Sun Ging. Ananging , carios sanes nyebataken bilih Sunggingan menika ateges ngukir/ nglukis. Juru sungging  ateges ahli nglukis/ ngukir. Ingkang nggadhahi menika Ling Sing pedagang saking Cina.

Sunggingan saya ngrembaka ekonominipun ngantos dumugi Kraton Islam Demak Bintoro ingkang langkung caket tinimbang Kraton Majapahit. Raden Patah minangka natanipun ngutus Syekh Jafar Shodiq, ulama ageng saking Persia kanthi ancas ngislamake Sunggingan. Syekh Jafar Shodiq kairing para santri dumugi gapura kanthi ornament Hindu warisan Majapahit. Ing gapura menika, Jafar Sodiq ngajak para warga sakkupengipun kapurih ngrasuk agami Islam. Caranipun ngajak kanthi alus. Gandheng para warga ngrasuk agami Hindu, Japar Sodiq ngasta lembu gapura kasebat. Masyarakat kepincut ndhatengi awit lembu menika minangka Dewanipun. Boten dangu, saperangan warga sampun ngrasuk agami Islam, kalebet Sun Ging/ ling Sing (sakmenika jalan Kyai Telingsing). Ing wasana, Jafar Sodiq ngedekaken masjid sakcelakipun gapura ing dhusun menika. Bangunan mesjid dipunrengga kanthi rerenggan lempengan sela cemeng (batu hitam ) saking Baitul Maqdis ing Yerussalem, Palestina. Saking nami Baitulmaqdis menika nami dados name Kudus  ingkang tegesipun suci. Saya dangu mesjid kasebat kawentar kanthi nami mesjid Kudus (mesjid ingkang karengga lempengan watu Al Kuds/ watu suci).

Kanthi wontenipun mesjid Al Kuds lan ngedekaken pesantren , saya kathah masyarakat njaban kitha ingkang nggadhahi ancas ngaji lan maneka warni pedamelan saya ngrembaka (dagang, tetanen, ngukir, lsp). Dhusun Sunggingan ingkang dipunrintis dening Ling Sing dados kitha lan pusat pesantren kawentar kanthi sebatan Kudus. Syekh Jafar Sodiq misuwur kanthi sebatan Sunan Kudus. Gapura ingkang kaginakaken syiar Islam dening Jafar Sodiq pranyata dados salah satunggaling ciri khas kitha Kudus inggih menika Menara Kudus.

9 Komentar (+add yours?)

 1. ari039
  Agu 18, 2013 @ 19:31:39

  makasih ya :) bisa bantu2 ngerjain tugas bahasa Jawa’ku :d

  Balas

 2. lestari
  Sep 08, 2013 @ 18:44:10

  asal usul nya kebayakan
  jadi harus disedikit kan.

  Balas

 3. masrukhan
  Sep 29, 2013 @ 15:55:17

  sejarah islam di kudus yang besar perlu di jabarkan secara rinci , apalagi mengenai pondok pesntren yang tersebar di berbagai plosok desa ini hampie ratusan , contoh : di wilayah kecamatan jekulo ini sudahpuluhan pon pes , belum yg wilyah kecamatan lain . ini semua juga tidak lepas dari sejarah para wali berkaitan dengan syeh ja’far shodiq sunan kudus . trim wassalam

  Balas

 4. cantika
  Nov 27, 2013 @ 19:53:16

  terimakasih banyaaakkk :)

  Balas

 5. makasih eaa jdi bisa ngrjain tugaz (^.^)
  Jan 09, 2014 @ 15:47:19

  Balas

 6. silvia
  Jan 10, 2014 @ 11:27:57

  waahh,, mbantu banget yaa.. matursuwun ;)

  Balas

 7. i
  Jan 13, 2014 @ 17:38:20

  makasih yaaa…. atas bantuanya…….!!!!!!!!!!!!

  Balas

 8. Anonymous
  Jan 20, 2014 @ 12:25:53

  terima kasih atas bantuanya sekarang kita terbebas dari tugas bahasa jawa

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: