Semester I

Latihan 1

ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL KELAS IX

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

 

LEMBAR SOAL

 

Mata Pelajaran          : BAHASA JAWA

Hari/Tanggal             : kamis, 21 Oktober 2009

Waktu                                    : 90 menit

Dimulai                       : 09.30 wib

Diakhiri                      : 11.00 wib

 

PETUNJUK UMUM

 1. Periksa dan bacalah dengan teliti sebelum anda menjawab.
 2. Perhatikan petunjuk pada setiap soal maupun pada lembar jawab yang disediakan.
 3. Soal terdiri dari 26 butir uraian/essey yang harus anda kerjakan.
 4. Dahulukan soal-soal yang anda anggap mudah.
 5. Laporkan atau tanyakan kepada pengawas jika ada lembar jawaban atau soal yang rusak atau kurang jelas.
 6. Mintalah kertas buram kepada pengawas, jika diperlukan.
 7. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
 8. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika, HP dan alat bantu lain.

 

Jawaben pitakonan ing ngisor iki kanthi becik!

Wacan

Para sepuh pinisepuh ingkang minulya, para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu luhur ing budi, sumangga sesarengan kula panjenengan sami unjukaken puja-puji syukur alhamdulillah dhumateng Gusti Allah ingkang sampun ngluberaken rahmat saha hidayahipun, dene kula panjenengan sami dipun parengaken kempal ing dalemipun pak Raharjo mriki kanthi wilujeng nir ing sambe kala.

 1. Paragraf ing dhuwur kalebu perangane sesorak bab apa?
 2. Para sepuh pinisepuh ingkang minulya, para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu luhur ing budi.

Apa tegese tembung sepuh lan pinisepuh ing ukara dhuwur?

 1. kula panjenengan sami dipun parengaken kempal ing dalemipun pak Raharjo mriki kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Apa tegese wilujeng nir ing sambe kala?
 2. Babakan apa wae kang kudu ana ing paragraf pambuka sesorah?
 3. Bagian-bagian apa wae kang kudu ana ing sesorah?
 4. Apa tegese tembung entar?   
 5. Dheweke abang kupinge jalaran diwirangake ing ngarepe wong akeh. Abang kupingge tegese apa?
 6. Anggone nyambut gawe direwangi adus kringet. Adus kringet tegese apa?
 7. Wong enom marang wong tuwa migunaake basa ragam apa?
 8. Omongane wong tuwa marang wong enom migunaake basa ragam apa?
 9. Basa nganggo tembung ngoko kanthi kacampuran tembung krama tumprap wong kang diajak guneman yaiku basa ragam apa?
 10. Simbah wis telung dina lara ora tangi. Dadekna basa krama kang becik?
 11. Yen esuk aku diwenehi sangu ibu. Dadekna basa krama kang becik?

Wacan

Ubarampe acara tradisi punjung bumi lan sedhekah laut ing sadhengah panggonan iku biasane padha. Kapisan kapunjungake marang Gusti Allah kang wis maringi rejeki saha asiling bumi pertiwi. Kaping pindho kapunjungake marang leluhur, ing pangajab asiling tetanen lan asiling laut ing besuke bakal saya apik, saya akeh lan saya berkah tumpraping bebrayan.

 1. Apa tujuane acara tradisi punjung bumi lan sedhekah laut?
 2. Apa tujuane acara tradisi punjung bumi lan sedhekah laut kapunjungake marang leluhur?

Pacelathon

Taufan      : “Punapa badhe wanten kersa Pak, kok njanur gunung enjing-enjing rawuh mriki.”

Pak Umar      : “Wiwitane ya….mung arep mlaku-mlaku, nanging bareng liwat omahmu aku kelingan arep ketemu simbahmu, kepengin weruh olehe nggawe gelaran pandhan.”

Taufan      : “O…, ngaten Pak inggih dipun sekecaaken rumiyin, sekedhap  kula  matur   simbah.”

 1. “Punapa badhe wanten kersa Pak, kok njanur gunung enjing-enjing rawuh mriki.” Apa tegese njanur gunung ing ukara ndhuwur?
 2. Basa Jawa ragam apa kang dienggo pak Umar marang Tofan?
 3. O, ngaten Pak inggih dipun sekecaaken rumiyin, sekedhap  kula  matur   simbah.” Dadekna basa ngoko lugu ukara ing dhuwur?
 4. Bab apa kang di rembug ing pacelathon ndhuwur?

Wacan

Wis dadi watake Rahwana kang ambeg angkara murka mligine ing prakara wanita. Raja Alengka iki tansah gandrung kapiluyu marang para wanita kanggo dipundut garwa. Para wanita kang nate dibujung kayata: Dewi Widawati, Dewi Citrawati, Dewi Sukasalya, lan Dewi Sinta. Kabeh putri mau sejatine minangka titisane Dewi Sri. Sanajan ora tau kasil nggarwa para Dewi kasebut nanging tansah nuwuhake gara-gara lan paprangan.

 1. Manut wacan ing ndhuwur sapa kang dadi rajaning Alengka?
 2. Raja Alengka iki tansah gandrung kapiluyu marang para wanita kanggo dipundut garwa. Apa tegese gandrung kapiluyu ing ukara ndhuwur?
 3. Sapa wae kang dadi titisane Dewi Sri manut crita ing ndhuwur?
 4. Sanajan ora tau kasil nggarwa para Dewi kasebut nanging tansah nuwuhake gara-gara lan paprangan. Apa tegese nggarwa ing ukawa ndhuwur?
 5. Prabu Rama menyang ngalengka saperlu nggoleki Dewi Sinta lan kedaden perang gedhe, Prabu Rama kabantu bala kethek. Sapa sing mimpin bala kethek kang biyantu Prabu rama?
 6. Adhine Rahwana sing wani mati mbelani negarane kuwi sapa?
 7. Nggawea pacelathon(dialog) anak lan wong tuwane kanthi underaning suraos(tema) sinau kanggi ngadhepi ujian!

(File secara lengkap) Soal Bahasa Jawa kelas  IX semester 1 silahkan down load pada link : http://www.ziddu.com/download/19472849/LATIHAN1.pdf.html 

LATIHAN 2

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19472906/LATIHAN2.pdf.html 

LATIHAN 3

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19473241/LATIHAN3.pdf.html 

LATIHAN 4

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19473313/LATIHAN4.pdf.html

LATIHAN 5

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19473371/LATIHAN5.pdf.html

LATIHAN 6

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19473439/LATIHAN6.pdf.html

LATIHAN 7

Soal Bahasa Jawa kelas IX semester 1 dapat di down load secara lengkap pada link di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/19473503/LATIHAN7.pdf.html

Iklan

1 Komentar (+add yours?)

 1. Anonim
  Mei 19, 2014 @ 13:01:45

  matur suwun pak…. kula nderek donloud artikel panjenengan

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: