DUMADOSIPUN KITHA PEKALONGAN

Ing wekdal rumuyin, wonten ing pesisir laut Jawa sisih ler tengah punika alas gung liwang Liwung, mboten wonten jalma manungsa ingkang wantun mios, Wontenipun naming sato kewan ingkang mbebayani kadosta, sawer, kemin, macan, tuwin wanara. Cariosipun wana punika kala wau dados keratoning bangsa lelembut. Katahah tiyang-tiyang winasis sakering tengenipun wana punika wau ingkang dipun sumurupi bilih panggenen punika arupi kitha ageng. Inggih wonten pekenipun, wonten perkantoranipun, ugi wonten pabrikipun ingkang buruhipun ugi kathah kados wonen ing alam nyata punika.

            Salah sawijining dinten, wonten piyantun ingkang badhe damel patilasan, mbenjing menawi wonten rejaning jaman kangge papan panggenan saputra-wayahipun. Papan ingkang sekaca punika inggih sakanan-keringipun wana punika.

Wana punika nminipun Wana Nggambiran, ingkang tetengeripun wit Gambir ingkang ageng lan dhoyong wonten sapinggiring lepen. Wit punika menawi dipunwawas saking tebih punika ketingal inggil piyambak. Awit agengipun ugi yuswanipun panic sampun sepuh sanget ngantos oyotipun mawon dumugi pertapanipun Ki Ageng Cempaluk ing Kesesi. Cekaking cariyos, piyantun ingkang kagungan penggalih badhe damel pertapan petilasan kala wau putranipun ki Ageng Cempaluk ing Kesesi ingkang mabagi bangsa lelembut ingkang nguwaosi wana pesisir pulo Jawa sisih ler punika kala wau.

            Bangsa lelembut punika wau ratunipun asma Ibu Dewi Lanjar, putra mantunipun Nyi Roro Kidul ingkang sampun kawentar nguwaosi pesisir Laut Jawa sisih kidul. Mboten gampil ngadhepi Dewi Lanjar , nanging kanthi kapitayan Ki Baureksa nguthik kapitayanipun Ibu Dewi Lanjar. Kanthi sarana pasa ngalong, Sukmanipun Ki Baureksa saged nguthik panguwaosipun Ibi dewi Lanjar. Kanthi ulat mantepipun Ki Bareksa punika kala wau saged nandhingi kawasisanipun Dewi Lanjar lan pungkasanipun ngidini mbikak alas Nggambiran kangge papan pertapanipun ugi papan dunungipun putra wayahipun Ki Baureksa. Papan punika lajeng dipunwastani Pekalongan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: