LEGENDA KOTA KUDUS

Kala rumiyin, Kudus arupi dhusun alit ing wewengkon kraton Majapahit. Salah sawijining dinten, wonten pedagang saking Cina asmanipun Sun Ging. Piyambakipun ahli ukir. Kawasisanipun sampun kawentar dumugi kraton Majapahit. Kalajeng dipuntimbali dening Sang Nata Kraton Majapahit kapurih ngukir rerenggan kraton. Kasilipun ngedap-edapi. Wusananipun, Sun Ging dipunparingi panggenan kangge ngedekaken perguruan ukir ing dhusun papan panggenanipun. Ing sakmangke, papanipun kasebat Sunggingan, tegesipun papanipun kaluarga Sun Ging. Ananging , carios sanes nyebataken bilih Sunggingan menika ateges ngukir/ nglukis. Juru sungging  ateges ahli nglukis/ ngukir. Ingkang nggadhahi menika Ling Sing pedagang saking Cina.

Sunggingan saya ngrembaka ekonominipun ngantos dumugi Kraton Islam Demak Bintoro ingkang langkung caket tinimbang Kraton Majapahit. Raden Patah minangka natanipun ngutus Syekh Jafar Shodiq, ulama ageng saking Persia kanthi ancas ngislamake Sunggingan. Syekh Jafar Shodiq kairing para santri dumugi gapura kanthi ornament Hindu warisan Majapahit. Ing gapura menika, Jafar Sodiq ngajak para warga sakkupengipun kapurih ngrasuk agami Islam. Caranipun ngajak kanthi alus. Gandheng para warga ngrasuk agami Hindu, Japar Sodiq ngasta lembu gapura kasebat. Masyarakat kepincut ndhatengi awit lembu menika minangka Dewanipun. Boten dangu, saperangan warga sampun ngrasuk agami Islam, kalebet Sun Ging/ ling Sing (sakmenika jalan Kyai Telingsing). Ing wasana, Jafar Sodiq ngedekaken masjid sakcelakipun gapura ing dhusun menika. Bangunan mesjid dipunrengga kanthi rerenggan lempengan sela cemeng (batu hitam ) saking Baitul Maqdis ing Yerussalem, Palestina. Saking nami Baitulmaqdis menika nami dados name Kudus  ingkang tegesipun suci. Saya dangu mesjid kasebat kawentar kanthi nami mesjid Kudus (mesjid ingkang karengga lempengan watu Al Kuds/ watu suci).

Kanthi wontenipun mesjid Al Kuds lan ngedekaken pesantren , saya kathah masyarakat njaban kitha ingkang nggadhahi ancas ngaji lan maneka warni pedamelan saya ngrembaka (dagang, tetanen, ngukir, lsp). Dhusun Sunggingan ingkang dipunrintis dening Ling Sing dados kitha lan pusat pesantren kawentar kanthi sebatan Kudus. Syekh Jafar Sodiq misuwur kanthi sebatan Sunan Kudus. Gapura ingkang kaginakaken syiar Islam dening Jafar Sodiq pranyata dados salah satunggaling ciri khas kitha Kudus inggih menika Menara Kudus.

32 Komentar (+add yours?)

 1. ari039
  Agu 18, 2013 @ 19:31:39

  makasih ya :) bisa bantu2 ngerjain tugas bahasa Jawa’ku :d

  Balas

 2. lestari
  Sep 08, 2013 @ 18:44:10

  asal usul nya kebayakan
  jadi harus disedikit kan.

  Balas

 3. masrukhan
  Sep 29, 2013 @ 15:55:17

  sejarah islam di kudus yang besar perlu di jabarkan secara rinci , apalagi mengenai pondok pesntren yang tersebar di berbagai plosok desa ini hampie ratusan , contoh : di wilayah kecamatan jekulo ini sudahpuluhan pon pes , belum yg wilyah kecamatan lain . ini semua juga tidak lepas dari sejarah para wali berkaitan dengan syeh ja’far shodiq sunan kudus . trim wassalam

  Balas

 4. cantika
  Nov 27, 2013 @ 19:53:16

  terimakasih banyaaakkk :)

  Balas

 5. makasih eaa jdi bisa ngrjain tugaz (^.^)
  Jan 09, 2014 @ 15:47:19

  Balas

 6. silvia
  Jan 10, 2014 @ 11:27:57

  waahh,, mbantu banget yaa.. matursuwun ;)

  Balas

 7. i
  Jan 13, 2014 @ 17:38:20

  makasih yaaa…. atas bantuanya…….!!!!!!!!!!!!

  Balas

 8. Anonymous
  Jan 20, 2014 @ 12:25:53

  terima kasih atas bantuanya sekarang kita terbebas dari tugas bahasa jawa

  Balas

 9. thank you very much. . .
  Mar 28, 2014 @ 20:09:58

  legenda kota kudus

  Balas

 10. ratna cyank andre
  Mar 28, 2014 @ 20:13:31

  makasih ya. . .
  dari kemarin nyari cerita rakyat yang berbahasa jawa gk ktmu2. . . smpe’ kepala pusing

  Balas

 11. tita nacx demaga kudus
  Mei 06, 2014 @ 07:07:41

  sama sama

  Balas

 12. Anonymous
  Agu 07, 2014 @ 15:55:16

  matur suwon sanget ngge….
  kulo dados sager nggarap tugas sekolah kulo

  Balas

 13. Trackback: LEGENDA KOTA KUDUS | Imam Zufar Bagaskara Spenzaga
 14. imamzufarbagaskara
  Agu 12, 2014 @ 16:08:59

  Thanks,mbantu banget ngerjain tugas Basa Jawa

  Balas

 15. Anonymous
  Agu 19, 2014 @ 21:11:15

  ado kakeannnnnnnn

  Balas

 16. Santika R Duhita
  Agu 26, 2014 @ 19:13:32

  makasih yaa bantu banget dehh…….
  matur suwun…..

  Balas

 17. Anonymous
  Sep 01, 2014 @ 14:15:37

  makasih bisa bantu aq ngerjain tugas

  Balas

 18. Anonymous
  Sep 03, 2014 @ 16:24:56

  Kurang detail dan kurang banyak besok dibanyakin lagi ceritanya

  Balas

 19. fadillah
  Sep 03, 2014 @ 19:03:08

  bagus sekali

  Balas

 20. , Matursuwun sanget atas bantuanipun....??
  Sep 05, 2014 @ 20:22:11

  by. ferdiarianto on september,05,2014 at 08.00

  Balas

 21. Anonymous
  Sep 06, 2014 @ 18:26:16

  sayangnya amanatnya gak ada :(

  Balas

 22. aulia rizky amalia
  Sep 08, 2014 @ 18:26:15

  kak saya mw ijin copas buat tugas .. :)

  Balas

 23. Yonnanda Khoirunnisa
  Sep 11, 2014 @ 19:04:40

  Bahasa jawanya msih baku, jadinya agak susah deh memahaminy -.-

  Balas

 24. Anonymous
  Sep 12, 2014 @ 19:07:41

  trimmmm’z y bisa bantuin tugas gue

  Balas

 25. sintya s
  Sep 15, 2014 @ 18:18:07

  ya ya ya begitulah legenda…..? the begins wow…….?

  Balas

 26. Alif rana
  Sep 22, 2014 @ 19:50:39

  Bagus tapi panjang banget jarine ngasi semplak

  Balas

 27. Audrey Awliyah
  Sep 25, 2014 @ 04:42:15

  trimakasih iyaa :)

  Balas

 28. slank
  Sep 28, 2014 @ 19:47:08

  Josssss bangettttttt

  Balas

 29. VIEW RUMAH
  Okt 06, 2014 @ 21:46:33

  Wah ini sungguh lengkap.. terima kasih

  Balas

 30. Rina
  Okt 11, 2014 @ 20:39:24

  Saya bangga dengan cerita rakyat atau dongengnya dengan menggunakan bahasa jawa

  Balas

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: